Συνέντευξη Κων. Ζέρβα για τη Θεσσαλονίκη στο Αυστριακό περιοδικό Public Νοεμβρίου 2017

Συνέντευξη Κων. Ζέρβα για τη Θεσσαλονίκη στο Αυστριακό περιοδικό Public Νοεμβρίου 2017

Απόσπασμα από το άρθρο του δημοσιογράφου Michael de Werd για τη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Auf dem Weg aus der Krise» στο Αυστριακό περιοδικό Public Νοεμβρίου 2017.

…Ο πρώην αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος εγκατέλειψε την κυβέρνηση της πόλης λόγω προσωπικών διαφορών, βλέπει επίσης τοπικές αποτυχίες: «Ο προϋπολογισμός του δήμου είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά δαπανώνται για μισθούς και παροχές, μόνο 20 εκατομμύρια παραμένουν για την υποδομή… Ένα από τα λάθη του Δήμου, ωστόσο, είναι ότι σχεδόν το μισό του ποσού αυτού δεν χρησιμοποιείται». Ως αιτία θεωρεί τις παρατεταμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αποτυχία, κατά το Ζέρβα, ήταν η λύση που δόθηκε για το πιο επείγον πρόβλημα της πόλης: τη διάθεση αποβλήτων. Ο Μπουτάρης είχε υποσχεθεί να το κάνει αποτελεσματικό και φθηνότερο και σε μεγάλο βαθμό να το ιδιωτικοποιήσει, αλλά το σχέδιο δεν ήταν πολύ επιτυχημένο. Ο ίδιος ο Μπουτάρης το βλέπει διαφορετικά: «Έχουμε ένα στόλο νέων οχημάτων και, με μηδενικό σύστημα ανακύκλωσης το 2011, βρισκόμαστε τώρα σε ποσοστό 17%». Το σημείο όπου όλοι συμφωνούν είναι η κατασκευή του νέου μετρό, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Σύμφωνα με το Ζέρβα, ο οποίος είχε εμπλακεί ως μηχανικός στην κατασκευή, αυτό θα αποτελούσε σημαντική ώθηση για την οικονομία της τεράστιας πόλης. «Υπάρχει μια έρευνα, σύμφωνα με την οποία κάθε μέρα χωρίς μετρό κοστίζει 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα σήμαινε ότι το κόστος θα αποσβεστεί μέσα σε ενάμιση χρόνο»…

Το κείμενο της συνέντευξης στα γερμανικά:

Der ehemalige Vizebürgermeister Kons- tantinos Zervas, der wegen persönlicher Differenzen die Stadtregierung verlassen hat, sieht aber auch Versagen auf lokaler Ebene: „Das Budget der Gemeinde beträgt 400 Millionen Euro. Da das meiste für Ge- hälter und Sozialleistungen ausgegeben wird, bleiben nur etwa 20 Millionen für die Infrastruktur … Einer der Fehler der Gemeinde ist jedoch, dass fast die Hälfte davon nicht verwendet wird.“ Den Grund sieht er vor allem in den langwierigen bürokratischen Prozeduren.

Dauerbrenner Müllentsorgung

Misslungen ist laut Zervas die Lösung des wohl dringendsten Problems der Stadt: der Müllentsorgung. „Boutaris hatte ver- sprochen, sie ef zienter und billiger zu machen und zum größten Teil zu privati- sieren, aber er ist dabei nicht sehr erfolg- reich gewesen.“ Boutaris selber sieht das anders: „Wir haben eine Flotte mit neuen Fahrzeugen und ngen 2011 mit einem Recyclingsystem bei Null an – inzwischen sind wir bei einem Prozentsatz von 17 Pro- zent.“ Wo sich alle einig sind, ist beim Bau der neuen U-Bahn, der voraussichtlich 2020 vollendet sein wird. Laut Zervas, der als Ingenieur selber beim Bau involviert war, wäre diese ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft der weit ausgedehnten Stadt „Es gibt eine Untersuchung, wo- nach jeder Tag ohne U-Bahn Kosten von 3 Millionen Euro verursacht. Das würde bedeuten, dass die Kosten schon in einein- halb Jahren wieder eingespielt wären.“

2017-12-29T13:37:39+00:00 29/12/2017|Άρθρα/Συνεντεύξεις|