Τοποθέτηση Κωνσταντίνου Ζέρβα στη συζήτηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζοδρόμους Αγίας Σοφίας, Αγίας Θεοδώρας και Γεωργίου Σταύρου κατά τη 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 10/7/2017