Τοποθέτηση Κων. Ζερβα στο θέμα “Έγκριση επικαιροποιημένων σχεδίων ενεργειών του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων “, 12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 10/7/2017